Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eğitim Turizmi Araştırması Anketi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimleri tespit etmek amacıyla belirli sürelerle çeşitli konularda araştırmalar düzenlemekte ve sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktadır.

TÜİK ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle Türkiye’de eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin profil (yaş, cinsiyet, öğrenim durumu) ile Türkiye’de yapmış oldukları harcamaları derlemek amacıyla “Eğitim Turizmi Anketi”  uygulanmaktadır. Bu çalışma ile ülke ekonomimizde önemli bir yer tutan uluslararası eğitim hizmetlerinin tam olarak ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Turizmi Anketi ile “Ocak, Şubat ve Mart 2022” ayları itibariyle Türkiye’de yapmış olduğunuz harcamalar alt başlıklar halinde derlenecektir.

Söz konusu anket ile derlenen bilgiler sadece istatistik amaçlı olup bilgilerin gizliliği 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile teminat altına alınmıştır. Bu bilgiler idari, adli ve askeri hiçbir organ makam merci veya kişi ile paylaşılamaz, istatistik amacı dışında kullanılamaz.

Eğitim Turizmi Araştırmasın 06 Temmuz 2022 tarihinde başlanacaktır. Yükseköğretim Kurulu veya eğitiminize devam etmekte olduğunuz kurum tarafından size gönderilen linkten mobil anket uygulamasını indirerek ilgili soru formunu doldurmanız gerekmektedir. Anketin doldurulma süresi 15 gündür.

Soru formunu doldurmanız için mail adresinize hatırlatma maili iletilecektir. Formu doldurduysanız hatırlatma mailini lütfen dikkate almayınız. Formu doldurarak göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

Uygulamaya erişim linki:

https://anket.tuik.gov.tr/tr/kayit/egitim-turizmi-anketi/

Yayınlanma Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma
Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe