Kabul ve Yerleştirme Komisyonumuz

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Haydar KOÇ
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Hatice YAZGAN
Raportör D.Bşk. İsmail KABALAKOĞLU