İkamet İşlemleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği ilk defa ikamet izni almak isteyen Uluslararası Öğrenciler aşağıdaki belgeleri kayıt tarihinden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİ,N İZLENECEK ADIMLAR

İLK İKAMET BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

 

Öğrenci İkamet İzni (İlk Başvuru) 16.02.2017 tarihli videosu.

İkamet Başvuru Belgeleri Teslimi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü ile Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin “İkamet İzni Müracaatları” için getirmeleri gereken belgeler "Tebliğ Tebellüğ" belgesinde belirtilen tarihlerde öğrenci tarafından Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim edecek ve Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne Üniversitemiz tarafından gönderilecektir.

Yeni İkamet İzin Başvurusu evrak teslimi yapacak öğrencilerimiz Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisi`nde görevli personel Cansu ORUÇ ve Seda Buket KARACA`ya evraklarını getirmeleri gerekmektedir. 

Türkiye`ye giriş, Türkiye`de kalış ve Türkiye`den çıkışlar ile ilgili konularda "Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER)" 157 numaralı telefonu arayarak, e-İkamet başvuru sürecine ilişkin www.goc.gov.tr adresinde yer alan videolu anlatımlardan faydalanabilirsiniz.

İkamet İzni Başvuruları İçin Yapılması Gerekenler

YÖK Başkanlığımız ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında 15 Kasım 2023 tarihinde "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır.

Bahse konu protokol kapsamında Üniversitemizde eğitim gören önlisans ve lisans uluslararası öğrencilerin,
https://e-ikamet.goc.gov.tr/ “öğrenci ikamet izni” başvurusu yaptıktan sonra aşağıda belirtilen belgeleri randevu tarihini beklemeksizin Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofise teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA!!!

"İlk defa ikamet izni başvurusu" yapacak uluslararası öğrenciler, dosyalarını Başkanlığımıza getirmeden önce Göç İdaresi Müdürlüğünden adres teyit işlemi yapması gerekmektedir. 

 

"İkamet yenileme başvurusu" yapacak uluslararası öğrencilerin adres bilgisini gösterir belge kira kontratı ise dosyalarını Başkanlığımıza getirmeden önce, Göç İdaresi Müdürlüğünden adres teyit işlemi yapması gerekmektedir.

İkamet İzni Başvuru dosyasında olması gereken belgeler:

1- İkamet izni kayıt/başvuru formu (öğrenci tarafından ıslak imzalı şekilde)
2- Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge
3- Öğrencilik durumunu gösterir belge
4- Geçerli sağlık sigortası (GSS ya da ikamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası)
5- 4 adet biometrik fotoğraf
6- Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge
               -Kendi evinde kalıyorsa, tapu fotokopisi (uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi ve fatura” yeterlidir)
               -Kira sözleşmesi ile kalıyorsa, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği ile “yerleşim yeri belgesi ve fatura”
               -Otel vb. konaklama yerlerinde kalınıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belge
               -Öğrenci yurtlarında kalınıyorsa, yurtta kalındığına dair belge
               -Destekleyici yanında kalınıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)

7- İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz
8- 18 yaşından küçük yabancılar için; vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilcisi tarafından verilen muvafakatname (amacına uygun vizeyle ((öğrenim vizesi)) gelenler için; muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge eklenmeyecektir.)