Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri

Uluslararası öğrencilerin katkı payı öğrenim ücretlerinin Türk Lirasına dönüşümleri ders kayıtları başladığı gün itibariyle Merkez Bankasının belirlediği kur üzerinden yapılacaktır.

2023 -2024 Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü Kapsamında eğitim görecek öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücretleri.
 / 2023 -2024 Academic Year Tuition Fees for International Students.

Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu

Faculty/ School/ Vocational School

2023 Yılı Girişli Öğrenciler için 2023-2024 Ücretleri – 1 Yıl

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

$1.500,00

Diş Hekimliği Fakültesi

Faculty of Dentistry

$4.500,00

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Faculty of Health Sciences

$850,00

Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering

$850,00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

$750,00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İ.Ö.)

Faculty of Economics and Administrative Sciences (E.P.)

$750,00

Edebiyat Fakültesi

Faculty of Letters

$750.00

Edebiyat Fakültesi(İ.Ö.)

Faculty of Letters (E.P.)

$750.00

Fen Fakültesi

Faculty of Sciences

$750.00

Fen Fakültesi (Matematik (İngilizce))

Faculty of Sciences (Mathematics (English))

$750.00

Fen Fakültesi(İ.Ö.)

Faculty of Sciences (E.P.)

$750.00

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Faculty of Art, Design and Architecture

$850.00

Orman Fakültesi

Faculty of Forestry

$750.00

İslami İlimler Fakültesi

Faculty of Islamic Education

$750,00

İslami İlimler Fakültesi (İ.Ö.)

Faculty of Islamic Education (E.P.)

$850,00

Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Ilgaz School of Tourism and Hotel Management

$750,00

Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eldivan Vocational School of Health Services

$450,00

Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(İ.Ö.)

Eldivan Vocational School of Health Services (E.P.)

$450,00

Meslek Yüksekokulu

Vocational School

$450,00

Meslek Yüksekokulu (İ.Ö.)

Vocational School (E.P.)

$450,00

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Social Sciences

$450,00

Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu(İ.Ö.)

Vocational School of Social Sciences (E.P.)

$450,00

Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu

Food and Agriculture Vocational School

$450,00

Çerkeş Meslek Yüksekokulu

Cerkes Vocational School

$450,00

Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu

Kursunlu Vocational School of Justice

$450,00

Uluslararası öğrencilerin katkı payı öğrenim ücretlerinin Türk Lirasına dönüşümleri ders kayıtları başladığı gün itibariyle Merkez Bankasının belirlediği kur üzerinden yapılacaktır. 

Güz döneminde alınacak Akademik Yetkinlik Kursları (AYK)  dersleri için 250 ABD doları ve bahar döneminde alınacak Akademik Yetkinlik Kursları (AYK) dersleri için 250 ABD doları olmak üzere toplam 500 ABD dolardır.