İletişim

İletişim:
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Uluyazı Kampüsü,

Tel: 0376 2189566 – 8829

Fax: 0376 2189567

Eposta: yos@karatekin.edu.tr

Harita