Bölümlerimiz

Hukuk fakültesi / Faculty of Law (Lisans 4 yıl / Bachelor 4 years)

Diş Hekimliği Fakültesi / Faculty of Dentistry (Lisans 5 yıl / Bachelor 5 years)

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences (Lisans 4 yıl / Bachelor 4 years)

Çocuk Gelişimi / Child Development

Hemşirelik / Nursing

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Physiotherapy and Rehabilitation

Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Nutrition and Dietetics

Sağlık Yönetimi Bölümü / Health Management

Ebelik Bölümü / Midwifery

Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering (Lisans 4 yıl / Bachelor 4 years)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronic Engineering

İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering

Gıda Mühendisliği / Food Engineering

Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering

Kimya Mühendisliği Bölümü (%30 İngilizce) / Chemical Engineering (%30 English)

Makine Mühendisliği Bölümü / Mechanical Engineering

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Computer Engineering

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 / Faculty of Economics and Administrative Sciences (Lisans 4 yıl / Bachelor 4 years)

Bankacılık ve Finans / Banking and Finance

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Labor Economics and Industrial Relations

İktisat / Economics

İşletme / Management

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Science and Public Administration

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Uluslararası Ticaret / International Trade

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) / Labor Economics and Industrial Relations (EP)

İktisat(İÖ) / Economics (EP)

İşletme(İÖ) / Management (EP)

Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters (Lisans 4 yıl / Bachelor 4 years)

Bilgi ve Belge Yönetimi / Management of Information and Documents

Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) / Management of Information and Documents (EP)

Coğrafya / Geography

Coğrafya (İÖ) / Geography (EP)

Felsefe / Philosophy

Sosyoloji / Sociology

Tarih / History

Tarih (İÖ) / History (EP)

Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literature

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) / Turkish Language and Literature (EP)

Psikoloji  / Psychology

Fen Fakültesi  / Faculty of Sciences (Lisans 4 yıl / Bachelor 4 years)

Biyoloji / Biology

Matematik / Mathematics

Matematik (İngilizce) / Mathematics (English)

Kimya / Chemistry

Fizik / Physics

İstatistik / Statistics

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Faculty of Art, Design and Architecture (Lisans 4 yıl / Bachelor 4 years)

Moda ve Tekstil Tasarımı / Fashion And Textile Design

Sinema ve Televizyon / Cinema and Television

Grafik Tasarımı / Graphic Design

Müzik Teknolojisi / Music Technologies

Resim / Drawing

Seramik / Ceramic

Orman Fakültesi
 / Faculty of Forestry (Lisans 4 yıl / Bachelor 4 years)

Orman Mühendisliği / Forest Engineering

Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture

İslami İlimler Fakültesi / Faculty of Islamic Education (Lisans 4 yıl / Bachelor 4 years)

İslami İlimler / Islamic Sciences

İslami İlimler (İÖ) / Islamic Sciences (EP)

Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu / Ilgaz School of Tourism and Hotel Management (Lisans 4 yıl / Bachelor 4 years)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik / Tourism and Hotel Management

Turizm Rehberliği / Tourism Guidance

Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  / Eldivan Vocational School of Health Services (Önlisans 2 Yıl / Associate 2 Years)

Çocuk Gelişimi / Child Development

Çocuk Gelişimi (İÖ) / Child Development (EP)

Evde Hasta Bakımı / Patient Care at Home

Evde Hasta Bakımı (İÖ) / Patient Care at Home (EP)

İlk ve Acil Yardım / First Aid and Emergency

İlk ve Acil Yardım (İÖ) / First Aid and Emergency (EP)

Çevre Sağlığı / Environmental Health

Yaşlı Bakımı / Elderly Care

Laborant ve Veteriner Sağlık / Laboratory and Veterinary Health

Optisyenlik  / Opticianry

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri / Medical Laboratory Techniques

Meslek Yüksekokulu / Vocational School (Önlisans 2 Yıl / Associate 2 Years)

Bankacılık ve Sigortacılık / Banking ve Insurance

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) / Banking ve Insurance (EP)

Bilgisayar Programcılığı / Computer Programming

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı / Office Management and Executive Assistant

Elektrik / Electricity

Elektronik Teknolojisi / Electronic Technology

İç Mekan Tasarımı / Interior Design

İnşaat Teknolojisi / Construction Technology

İnşaat Teknolojisi (İÖ) / Construction Technology (EP)

İşletme Yönetimi / Business Administration

Makine / Machinery

Mekatronik / Mechatronics

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları / Accounting and Tax Applications

Turizm ve Otel İşletmeciliği / Tourism and Hotel Management

Elektronik Haberleşme Teknolojisi / Electronic Communication Technology

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi / Air Conditioning and Cooling Technology

Mobilya ee Dekorasyon / Furniture and Decoration

Elektrikli Cihaz Teknolojisi / Electric Device Technology

Yapraklı Meslek Yüksekokulu / Yaprakli Vocational School (Önlisans 2 Yıl / Associate 2 Years)

İş Sağlığı ve Güvenliği / Work Health and Safety

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) / Work Health and Safety (EP)

Özel Güvenlik ve Koruma / Private Security and Protection

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) / Private Security and Protection (EP)

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik / Civil Defense and Fire Fighting

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) / Civil Defense and Fire Fighting (EP)

Tarla Bitkileri / Field Crops

Avcılık ve Yaban Hayatı  / Hunting and Wildlife

Kızılırmak Meslek Yüksekokulu / Kizilirmak Vocational School (Önlisans 2 Yıl / Associate 2 Years)

Organik Tarım / Organic Agriculture

Peyzaj ve Süs Bitkileri / Landscaping and Decorative Plants

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler / Medical and Aromatic Plants

Çerkeş Meslek Yüksekokulu / Cerkes Vocational School (Önlisans 2 Yıl / Associate 2 Years)

Endüstriyel Cam ve Seramik / Industrial Glass and Ceramics

Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu / Kursunlu Vocational School of Justice (Önlisans 2 Yıl / Associate 2 Years)

Adalet / Justice