Başvuru Kılavuzu

A - BAŞVURU TAKVİMİ

 https://yos.karatekin.edu.tr/tr/basvuru-takvimi-11892-sayfasi.karatekin 

Kayıt Tarihi: Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması sonrasında KABUL belgesinde yazan tarihlerdir. Belirtilen tarih aralığında kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vaz geçmiş sayılır ve hiçbir hak iddia edemezler.

Başvuru Adresi                                  : https://yosapp.karatekin.edu.tr/students/signup

B - BAŞVURU

Başvuru için adaylardan Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı veya Türkiye’deki diğer Üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı sonuç belgesi ya da Ortaöğretim Not Ortalaması gösterir belge istenecektir.

Başvuruda adayın beyanı dikkate alınacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar herhangi bir programa yerleştirilse ve kayıt yaptırsalar bile kayıtları iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

C -  BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Başvurular  https://yosapp.karatekin.edu.tr/students/signup internet adresinden yapılacaktır. Başvuru için geçerli bir mail adresinizin olması gerekiyor.

2a. Başvuru formuna mail adresi ve kimlik bilgileri (adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan) girilmelidir.

2b. Adayın mail adresine doğrulama linki gönderilecek olup başvuru doğrulanması sonrasında adayın mailine şifre gönderilecektir. Gelen şifre ile sisteme giriş yaparak aşağıda belirtilen adımları takip ederek başvurunun tamamlanması gerekmektedir.

 1. Başvuru türü;

3a. Üniversitemiz tarafından yapılan  ÇAKÜ Y-SBS

3b. Başvuru türü Türkiye’deki diğer Üniversitelerin yaptığı Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı ise sınav sonuç belgesi yüklenmeli ve sınav sonucu yazılmalıdır.

3c. Başvuru türü Ortaöğretim Not Ortalaması ise Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi (çeviride mutlaka mezuniyet not ortalaması yazılacak) Tek bir dosya şeklinde yüklenmeli ve Not Ortalaması (Not ortalaması 100’lük sisteme çevrilerek) sisteme girilmelidir.

 1. Eğitim alınmak istenen bölüm/program seçilmelidir. (Adaylar en fazla 20 (yirmi) tercihte bulunabilecektir.)
 2. Başvuru Üniversitemiz tarafından onaylanmak suretiyle tamamlanacaktır.

Başvuru Formuna girilen/Yüklenen bilgilerdeki veya tercihlerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.

Ç – YERLEŞTİRME

 1. Adayların puanı, tercihleri ve programların kontenjanları göz önünde bulundurularak Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile başvurulara öncelik verilecektir.
 2. Üniversite kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir.
 3. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yerleşmek isteyen aday ilgili akademik birimin yapacağı özel yetenek sınavına da girmek zorundadır.

D -  KESİN KAYIT

        Kesin kayıtlar Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması sonrasında KABUL belgesinde yazan tarihler arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluyazı Kampüsü ÇANKIRI adresinde yapılacaktır.

E - KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER.

 1. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,
 2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” aslı,
 3. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
 4. Başvuru türü Türkiye’deki diğer Üniversitelerin yaptığı Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı ise sınav sonuç belgesinin aslı,
 5. Lise diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,
 6. Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi,
 7. Üniversitemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin belge ve belgeyi sağlayan kişi veya kurumların iletişim adresleri.
 8. Hepatit A, B, C – HİV – Tüberküloz Hastalığı Olmadığına Dair Rapor.

 

F – PROGRAM ÜÇRETLERİ

2022 - 2023 Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü Kapsamında eğitim görecek öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücretleri WEB sayfamızda yayınlanmıştır.

 

İletişim:
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Uluyazı Kampüsü,

Telefon: 0 (376) 218 95 66

Fax: 0 (376) 218 95 67

E-Posta: yos@karatekin.edu.tr